Pytania i odpowiedzi

Zaloguj się, używając danych do logowania do serwisu domu aukcyjnego: adresu e-mail oraz hasła. Jeśli nie masz jeszcze konta, załóż je na stronie domu aukcyjnego. Po poprawnym zalogowaniu kliknij na przycisk 'Rejestracja'. Wypełnij wszystkie wymagane pola w formularzu, zaakceptuj regulamin i wpisz kwotę kredytu wydatków
Po rejestracji do udziału w aukcji czekaj na mail z informacją o zaakceptowaniu (lub odrzuceniu) Twojego udziału w aukcji. Dopiero po zaakceptowaniu Twojej rejestracji będziesz mógł przejść do składania limitów lub ofert.
Kredyt wydatków to maksymalna kwota, jaką możesz wydać na wszystkie pozycje łącznie w trakcie licytacji. Jeśli Twoje oferty lub limity przekroczą określoną kwotę wydatków, system nie będzie już licytował w Twoim imieniu ani nie będziesz już mógł dalej brać udziału w licytacji danej pozycji. W każdej chwili możesz złożyć prośbę o jego zwiększenie: przejdź do zakładki 'Konto' - 'Zmień Kredyt Wydatków'.
Limit jest to maksymalna kwota, jaką gotowy jesteś zapłacić za daną pozycję. Limity są tajne i znane tylko Tobie oraz organizatorowi aukcji, można je także dowolnie modyfikować i usuwać. 

W trakcie trwania licytacji na żywo system automatycznie będzie podbijał cenę w Twoim imieniu aż do określonego przez Ciebie limitu lub wyczerpania się dostępnego kredytu wydatków

W przypadku złożenia na daną pozycję dwóch limitów na taką samą kwotę pierwszeństwo ma limit wcześniejszy.
Preaukcja to czas przed rozpoczęciem licytacji na żywo, w którym można już składać swoje oferty na poszczególne pozycje (równocześnie z limitami). W trakcie licytacji na żywo, system będzie za nas licytował automatycznie do wartości złożonych ofert (lub limitów) w preaukcji.


Oferta w preaukcji jest to maksymalna kwota, jaką gotowy jesteś zapłacić za daną pozycję. Składanie ofert wygląda tak samo jak licytacja na Allegro lub eBay: osoba z najwyższą aktualną ofertą w danej chwili przebija pozostałe oferty i prowadzi w licytacji. Jeśli Twoja oferta będzie najwyższa, system zablokuje daną kwotę kredytu wydatków na Twoim koncie - w tym momencie ta pozycja należy do Ciebie. W przypadku przebicia Twojej oferty przez innego klienta zablokowane środki zostaną zwolnione i otrzymasz mail z informacją o przebiciu. 

UWAGA: Złożonej oferty nie można już wycofać, można ją jedynie obniżyć do poziomu aktualnej ceny danej pozycji.

Jeśli Twoja oferta jest nadal wyższa niż aktualna cena w trakcie trwania licytacji na żywo, system automatycznie będzie podbijał cenę w Twoim imieniu aż do określonej przez Ciebie oferty lub wyczerpania się dostępnego kredytu wydatków

W przypadku złożenia na daną pozycję dwóch ofert na taką samą kwotę pierwszeństwo ma oferta wcześniejsza.

LIMITOFERTA
  • można złożyć, modyfikować i usuwać w dowolnej chwili
  • tajny, nikt poza Tobą i organizatorem aukcji go nie zna
  • limity biorą udział dopiero w licytacji na żywo
  • złożona oferta nie może już zostać wycofana
  • aktualna oferta jest znana (Twoja maksymalna oferta jest znana tylko Tobie), jest ceną wywoławczą pozycji
  • klient, który posiada najwyższą ofertę, w danej chwili wygrywa licytację
W przypadku złożenia na daną pozycję limitu i oferty na taką samą kwotę, pierwszeństwo ma oferta.

Jeśli na daną pozycję złożysz równocześnie limit i ofertę nie będą się wzajemnie podbijać.

W licytacji na żywo mogą brać udział tylko klienci, którzy zostali zaakceptowani w trakcie rejestracji.

Aby brać udział w licytacji na żywo należy się zalogować i przejść do zakładki LICYTACJA. Jeśli aukcja na żywo jeszcze się nie rozpoczęła lub właśnie została zakończona, na ekranie pojawi się informacja że licytacja na żywo jest niedostępna. 

W przypadku aktywnej aukcji, po uzyskaniu połączenia (zwykle 2-3 sekundy) pojawi się aktualnie licytowana pozycja: zdjęcie, nazwa, krótki opis, aktualna cena, aktualny zwycięzca (Sala, Internet lub Ty).

Aby brać udział w licytacji na żywo należy kliknąć na duży przycisk 'LICYTUJ'. Jeśli organizator aukcji dopuszcza licytację połową stawki, poniżej zobaczysz mniejszy przycisk 'LICYTUJ 1/2 PODBICIA'; możesz go użyć tylko raz w trakcie licytacji danej pozycji. Po kliknięciu zobaczysz zmianę aktualnej ceny i informację o zwycięzcy.

Jeśli w Twoim imieniu licytuje system (złożyłeś limit lub ofertę) także będziesz widział na ekranie informację WYGRYWASZ 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas logowania, rejestracji i licytacji drogą internetową zawsze stosujemy szyfrowaną transmisję danych kluczem SSL. Ponadto, wszystkie dane zapisane w bazie danych są szyfrowane, a system zabezpiecza bazy danych przed ujawnieniem ważnych informacji bądź uzyskaniem do nich dostępu osobom trzecim.